Historia nazwy

HANGAR KULTURY stanowi jedną z propozycji nadesłanych podczas konkursu zorganizowanego w marcu 2019 roku. Nazwa sali widowiskowej ma związek zarówno z surowym wyglądem obiektów, jak i historią regionu, w którym się znajduje.

W latach 1933–1963 na wzgórzach koło Fordonu (Bydgoszczy) istniał jeden z większych w Polsce północnej ośrodków szkolenia szybowcowego, tj. Fordońska Szkoła Szybowcowa im. Czesława Tańskiego.

Szkoła znajdowała się na tzw. górnym tarasie Fordonu, w 1977 roku włączonym w obręb terytorium miasta Bydgoszczy. Istniejące na jego krawędzi Zbocze Fordońskie o wysokości względnej 40–50 m umożliwiało noszenia żaglowe, po starcie szybowców z lin gumowych. Symbolem szkoły jest tzw. Góra Szybowników, z widniejącym na jej zboczu kamiennym znakiem szkoły.

W lutym 1933 roku Zarząd Kolejowego Koła LOPP przy Warsztatach Kolejowych w Bydgoszczy zorganizował sekcję szybowcową, która powołała szkołę. Za najdogodniejszy teren do założenia szkoły szybowcowej uznano Zbocze Fordońskie. Po uzgodnieniu z właścicielem majątku Miedzyń Wielki wydzierżawiono tereny na tzw. górnym i dolnym tarasie Fordonu. W dworku urządzono kwatery dla uczniów. Organizatorem szkoły był działacz społeczny inż. Kazimierz Stabrowski.

Szkoła szybowcowa w Fordonie włożyła duży wkład w rozwój lotnictwa sportowego w Polsce. Wyszkolono 5,8 tys. pilotów, z czego 4,2 tys. w okresie powojennym. Wielu pilotów zdobyło tu złote i srebrne odznaki szybowcowe oraz diamenty do złotych odznak. Część absolwentów trafiła m.in. do dęblińskiej Szkoły Orląt.